Pohledávky

Náš znalecký ústav nabízí své bohaté zkušenosti při oceňování cese pohledávek. Své zkušenosti opíráme o dlouholetou spolupráci se společnostmi ČKA, KONPO, Česká finanční, ČSOB, IPB Group Holding aj., pro které jsem zpracovali řádově stovky ocenění včetně ocenění velkých souborů pohledávek.

Klientům nabízíme ocenění jednotlivých pohledávek i celých souborů pro různé účely:

  • koupě a prodej (cese pohledávek)
  • úvěrové řízení
  • nepeněžitý vklad
  • dědické a darovací řízení
  • dražba a exekuce
  • ocenění vyžadované insolvenčním zákonem
  • vnitřní potřeba objednatele
  • a jiné

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více