Obchodní podíly, akcie a jiné cenné papíry

Svým klientům nabízíme ocenění obchodních podílů na kapitálových společnostech, akcií a jiných cenných papírů pro různé účely. Jedná se například o:

 • koupi a prodej
 • úvěrové řízení
 • ocenění vyžadované Obchodním zákoníkem, např. pro:
  • nepeněžité vklady
  • realizaci zástavy obchodního podílu
  • veřejné návrhy na koupi či směnu účastnických cenných papírů
  • výkupy akcií
  • vzetí akcií z oběhu na základě losování
  • snížení základního kapitálu
  • převody majetku mezi spřízněnými osobami
 • ocenění vyžadované zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev
 • ocenění vyžadované zákonem o nabídkách převzetí (např. squeeze out)
 • ocenění vyžadované zákonem o podnikání na kapitálovém trhu
 • ocenění vyžadované insolvenčním zákonem
 • dražby a exekuce
 • účetnictví
 • daňové účely
 • dědické a darovací řízení
 • soudní spory a arbitráže
 • vnitřní potřeby objednatele
 • jiné účely

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více