Movitý majetek a technologie

Svým klientům nabízíme ocenění různých typů movitého majetku.

Typy movitého majetku:

 • stroje a zařízení
 • výrobní a provozní linky
 • technologie a technologické soubory
 • motorová vozidla a dopravní prostředky
 • drobný movitý majetek (výpočetní a kancelářská technika, elektrospotřebiče atd.)
 • další položky aktiv podniku (zásoby, rozpracovaná výroba atd.)

Účel ocenění movitého majetku:

 • úvěrové řízení
 • prodej či koupě movitého majetku
 • dědické a darovací řízení
 • nepeněžitý vklad
 • přecenění movitého majetku, jež je součástí aktiv podniku
 • soudní spory a arbitráže
 • daňové účely
 • dražby a exekuce
 • ocenění vyžadovaná insolvenčním zákonem
 • jiné účely

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více