Ekonomické poradenství

Svým klientům nabízíme ekonomické poradenství v oblastech:

  • příprava a zpracování podnikatelských projektů včetně ekonomických rozborů a žádosti o bankovní úvěry
  • zpracování finančních analýz a finančních plánů
  • zpracování cash flow modelů pro efektivní řízení finančních toků
  • vypracování SWOT analýzy
  • hodnocení efektivnosti investic a srovnání investičních variant, studie proveditelnosti
  • poradenství při vlastnických přeměnách a při změně právní formy (transformace společnosti ve smyslu zákona o přeměnách)
  • řízení aktiv a pasiv
  • vyhodnocení ocenění a znaleckých posudků zpracovaných jinými subjekty
  • posuzování v oblasti účetnictví
  • a jiné

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více