Nepeněžité vklady

Svým klientům nabízíme ocenění nepeněžitých vkladů vyžadovaná obchodním zákoníkem § 59. Jedná se například o nepeněžitý vklad:

  • podniku či jeho části
  • akcie a jiného cenného papíru
  • obchodního podílu ve společnosti
  • nemovitosti
  • movité věci
  • pohledávky
  • nehmotného majetku (např. ochranné známky, know-how)
  • užívacích a požívacích práv (např. věcná břemena)

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více