Nerostné suroviny

Svým klientům nabízíme tyto služby v oblasti oceňování nerostných surovin:

  • stanovení základní ceny pozemku určeného k těžbě
  • stanovení ceny suroviny in situ
  • oceňování báňských práv
  • oceňování geologického průzkumu
  • oceňování technologií k těžbě a zpracování
  • oceňování rizik spojených s exploatací ložisek nerostných surovin
  • oceňování báňských prací
  • oceňování inženýrsko-geologického průzkumu
  • oceňování geomonitoringu

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více