Obchodní závod, resp. jeho části

Svým klientům nabízíme ocenění všech typů obchodních závodů (podniků), popř. jejich částí. Jedná se například o:

 • výrobní
 • obchodní
 • těžební
 • developerské projekty
 • obchodní domy, nákupní centra
 • hotely, penziony a restaurace
 • čerpací stanice PHM
 • ČOV, skládky komunálního odpadu
 • fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice, apod.

Účel ocenění podniků:

 • prodej a koupě
 • ocenění vyžadované Obchodním zákoníkem, např. :
  • nepeněžité vklady
  • ocenění v souvislosti s veřejnou nabídkou koupě či směny
  • zvýšení základního kapitálu
  • úplatné převody majetku mezi osobou ovládanou a osobou ovládající atd.
 • ocenění vyžadované zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev
 • ocenění vyžadované zákonem o nabídkách převzetí
 • ocenění vyžadované zákonem o kolektivním investování
 • ocenění vyžadované insolvenčním zákonem
 • ocenění vyžadované zákonem o oceňování majetku
 • úvěrové řízení
 • dědické a darovací řízení
 • daňové účely
 • účetnictví
 • dražby a exekuce
 • soudní spory a arbitráže
 • vnitřní potřeby objednatele
 • jiné účely

  * Povinná pole

  Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

  Zobrazit více