Nehmotný majetek

Svým klientům nabízíme ocenění různých druhů nehmotného majetku. Jedná se především o:

 • ochranné známky
 • licence a franšízy
 • obchodní tajemství, zejména know-how
 • užitné a průmyslové vzory
 • goodwill

Účel ocenění nehmotného majetku:

 • nepeněžitý vklad
 • koupě či prodej
 • jako součást ocenění podniku
 • ocenění pro účely zahrnutí do účetnictví
 • ocenění vyžadované insolvenčním zákonem
 • dědické a darovací řízení
 • ocenění pro udělování licencí
 • jiné účely

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více