Program acons

Všeobecné informace

Jedná se o program výhradně pro tržní oceňování věcí nemovitých.

První verze programu ACONS byla vyvíjena v již letech 1992 – 1994. Od té doby je program průběžně aktualizován a rozšiřován dle potřeb uživatelů, bank nebo s ohledem na změny na realitním trhu.

Program ACONS využívá více než 430 znalců a odhadců z celé ČR, kteří svou činnost vykonávají v regionální působnosti.

Uživatelé programu ACONS jsou sdruženi v České společnosti certifikovaných odhadců majetku. Ta založila ve většině okresů znalecké výbory, které společně vytvářejí databáze cen pozemků. Tímto vznikla unikátní aktualizovaná databáze členěná dle měst (obcí) a jejich katastrálních území. Databáze je veřejně přístupná na internetových stránkách České společnosti certifikovaných odhadců majetku.

O programu ACONS

Program ACONS jsou dva samostatné programy pod názvy Acons MINI pro rezdienční segment (byty, nebytové prostory, rodinné domy, rekreační stavby, garáže a pozemky pro individuální výstavbu) a Acons MAX pro komerční segment. Oba programy jsou koncipovány tak, aby odhadce při své práci byl jednotlivými částmi programu veden tak, aby neopoměl žádnou důležitou část ocenění, ale rovněž splnil podmínky bank pro akceptaci takového ocenění.

Program funguje v prostředí Microsoft Windows. Výstupy programu ACONS jsou automaticky převáděny do programu Microsoft Word, kde má uživatel možnost další editace textu ocenění. Program ACONS je tímto uživatelsky jednoduchý a přátelský.

Podmínky pro získání licence k programu ACONS

1. Žadatel musí mít vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání s převažující náplní stavebnictví.

2. Dále žadatel

a. musí být jmenován znalcem podle zák. č. 36/67 Sb. v oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací pro ceny nemovitostí

nebo

b. musí vlastnit platný Živnostenský list pro oblast oceňování nemovitostí a dále musí splňovat vzdělání viz níže:

 • absolvent postgraduálního studia zaměřeného na tržní oceňování

3. Žadatel splňující výše uvedené podmínky získá licenci k užívání programu ACONS po absolvování kurzu pořádaného společností A-Consult plus.

Po ukončení kurzu lze uzavřít licenční smlouvu se společností A-Consult plus na užívání programu ACONS.
Více informací o podmínkách získání licence k programu ACONS podá a přihlášky do kurzů vyřizuje Barbora Kuchařová  , tel. 225 771 300.

Podpora programu ACONS

 • aktualizace programu (min. 2x ročně)
 • pravidelné a mimořádné konzultace problematiky oceňování a programu ACONS
 • pravidelný každoroční seminář pro uživatele programu ACONS, jehož náplní je seznámení se s aktuálním děním v oblasti oceňování (změny v legislativě, katastru nemovitostí atd.), který je pořádán Českou společností certifikovaných odhadců majetku.

Konzultace uživatelů programu ACONS

Společnost A-Consult plus poskytuje maximální komfort uživatelům tohoto software. Každý uživatel programu ACONS má právo na bezplatné konzultace svého ocenění, resp. znaleckého posudku.

Konzultace

Pro uživatele programu ACONS je možné v Praze uspořádat osobní konzultace.
Na konzultaci je nutno přihlásit se nejméně 2 týdny předem.
Minimální počet účastníků konzultace v Praze jsou tři osoby.
Přihlášky na konzultace vyřizuje Barbora Kuchařová , tel. 225 771 300.

Banky a finanční instituce akceptující ocenění programem ACONS

 • MONETA Money Bank
 • FIO banka – pouze certifikovaní odhadci

  AnoNe

  * Povinná pole

  Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

  Zobrazit více