Revizní znalecké posudky

Svým klientům nabízíme vypracování revizních znaleckých posudků v rámci širokého rozsahu znaleckého oprávnění.

Společnost A-Consult plus je zapsána v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů jmenovaných ministerstvem spravedlnosti v oblasti ekonomika.

Rozsah znaleckého oprávnění pro obor Ekonomika:

 • ceny a odhady nemovitostí
 • movitého majetku včetně dopravních prostředků, strojů, technologických zařízení
 • cenných papírů, podniků a jejich částí,
 • kapitálových účastí včetně oceňování podílů v obchodních společnostech,
 • zemědělské techniky, výpočetní a zabezpečovací techniky, elektrotechniky,
 • oceňování nepeněžitých vkladů, jmění pro účely přeměn obchodních společností a družstev,
 • nehmotného majetku, zejména patentů, vzorů, ochranných známek a obchodního tajemství, majetkových práv a pohledávek, investičních nástrojů, včetně akcií, dluhopisů a derivátů,
 • posuzování v oblasti účetnictví, ekonomiky podniků, financování a řízení peněžního toku,
 • posuzování úvěrové způsobilosti ekonomických subjektů,
 • bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, burzovnictví a kolektivní investování,
 • analýza finančních rizik

 

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více