Vzdělání

Ve společnosti A-Consult plus působí významní odborníci zabývající se oceňováním majetku, zejména nemovitostí a podniků. Své znalosti rovněž uplatňují při výuce na Bankovním institutu, vysoké škole a na Vysoké škole ekonomické v Praze. Podílí se tak významným způsobem na odborném vzdělávání a certifikaci budoucích odhadců. Kromě výuky se zaměstnanci také věnují psaní odborných článků a recenzí.

Společnost A-Consult plus si během doby své působnosti postupně vybudovala rozsáhlý tým expertů-specialistů v jednotlivých oborech, a to jak z akademické, tak z praktické sféry.

Společnost A-Consult plus vyvinula programovou podporu (program ACONS) pro tržní odhady cen nemovitostí, na jehož užívání uděluje licenci. V současné době využívá program ACONS více než 430 znalců a odhadců ve všech regionech České republiky.

Svou činností tak společnost A-Consult plus přispívá k lepšímu teoretickému zázemí v oblasti oceňování, což vede ke zlepšování úrovně odhadů cen, ocenění a znaleckých posudků v praxi České republiky.

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více