Znalecké posudky a ocenění

Svým klientům nabízíme vypracování tržních ocenění a znaleckých posudků v rámci širokého znaleckého oprávnění.

 

Rozsah znaleckého oprávnění pro obor Ekonomika:

ceny a odhady nemovitostí
movitého majetku včetně dopravních prostředků, strojů, technologických zařízení
cenných papírů, podniků a jejich částí,
kapitálových účastí včetně oceňování podílů v obchodních společnostech,
zemědělské techniky, výpočetní a zabezpečovací techniky, elektrotechniky,
oceňování nepeněžitých vkladů, jmění pro účely přeměn obchodních společností a družstev,
nehmotného majetku, zejména patentů, vzorů, ochranných známek a obchodního tajemství, majetkových práv a pohledávek, investičních nástrojů, včetně akcií, dluhopisů a derivátů,
posuzování v oblasti účetnictví, ekonomiky podniků, financování a řízení peněžního toku,
posuzování úvěrové způsobilosti ekonomických subjektů,
bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, burzovnictví a kolektivní investování,
analýza finančních rizik

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více