Ocenění alternativních zdrojů energie

Svým klientům nabízíme ocenění alternativních zdrojů energií a poradenství při zpracování finančních analýz a studií proveditelnosti projektů v této oblasti.

Jedná se především o:

  • vodní elektrárny
  • větrné elektrárny
  • fotovoltaické elektrárny
  • výrobu energie z biomasy (bioplynové stanice)

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více