ikona-1

Znalecké posudky
a ocenění

Svým klientům nabízíme velmi široký rozsah služeb v oblasti oceňování a znalectví.

ikona-2

EKONOMICKé
Poradenství

Klientům nabízíme ekonomické poradenství v oblastech jako je například příprava a zpracování podnikatelských projektů včetně ekonomických rozborů, případně jejich ověření jako podklad pro bankovní úvěry.

dotabáze odhadců

DUE DILIGENCE

Prověření pořizovaného obchodního závodu (podniku), nebo věci nemovité po stránce finanční, technické a právní. Takovéto Due Diligence má pak přímou návaznost na ocenění majetku pro úvěr a je velmi vhodným doplněním celkové informace o majetku.

Aktuality a semináře

Proč zvolit nás

  • Jsme nejstarší a největší znalecký ústav
  • Máme síť více než 430 znalců a odhadců
  • Spolupracujeme s nejvíce bankovními subjekty
  • Publikujeme a působíme v akademické oblasti

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více