Rozšíření spolupráce s VŠE v Praze

A-Consult plus rozšiřuje okruh svého působení v rámci výuky magisterského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Tentokrát v novém předmětu s názvem Vliv hospodářské a finanční kriminality na hodnotu a strategii firmy.

Budeme se podílet na výuce prevence hospodářské kriminality, vývoje hodnoty podniku v čase a modelové příklady trestního řízení. Dále budou studenti seznámeni se základními forenzními postupy používanými pro detekci hospodářských trestných činů a naučí se základní způsoby oceňování majetku v návaznosti na kvantifikaci hmotné a nehmotné majetkové újmy včetně hodnoty podniku.

Nový předmět Vliv hospodářské a finanční kriminality na hodnotu a strategii firmy

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více