A-Consult plus se od 1.1.2021 stává znaleckou kanceláří

A-Consult plus se stává od 1.1.2021, po novele Zákona o znalcích a tlumočnících č. 254/2019, znaleckou kanceláří. Celých 29 let jsme na trhu působili jako znalecký ústav. Pro klienty se touto úpravou nic nemění, jedná se pouze o formální odlišení, kdy ústavy budou pouze státní subjekty nebo vysoké školy a znalecké kanceláře budou soukromé subjekty. Rozsah znaleckého oprávnění je beze změny.

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více