Pořádáme ONLINE kurz

„Program ACONS + Zásady oceňování pro banky“,

který se koná dne 22. 9. 2021

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více