Pořádáme jednodenní kurz

„Program ACONS + Zásady oceňování pro banky“,

který se koná dne 9. 10. 2019 (ST)

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více