Pořádáme dvoudenní kurz

„Program ACONS + Zásady oceňování pro banky“,  který se koná ve dnech 22. – 23. 2. 2017

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více