Pořádáme dvoudenní kurz

„Program ACONS + Zásady oceňování pro banky“,

který se koná ve dnech 29. – 30. 11. 2017

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více