Pořádáme dvoudenní kurz

„Program ACONS + Zásady oceňování pro banky“,  který se koná ve dnech 26. – 27. 4. 2017

Potřebujete znalecký posudek nebo ocenění?

Zobrazit více