Pořádáme dvoudenní kurz

„Program ACONS + Zásady oceňování pro banky“,  který se koná ve dnech 13. – 14.1.2016